กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟแสดงราคาหลักทรัพย์

Categories
GULF SET
ปรับปรุงเมื่อ 12 เม.ย. 2564 05:05
ราคาล่าสุด 33.00 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.25 THB (-0.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,191,100
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,191,100
มูลค่า ('000 บาท) 301,750,650
มูลค่า ('000 บาท) 301,750,650