กิจกรรมที่ผ่านมา

16 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมพบนักลงทุน / บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
09 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2566
16 สิงหาคม 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
10 สิงหาคม 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566
18 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
15 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566
05 เมษายน 2566
AGM / EGM
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 และปี 2565
16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 และปี 2565