กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักวิเคราะห์

บล. เอเซีย พลัส จำกัด

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

0-2680-1228
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

กิจพัฒน วงษ์เมตตา

0-2618-1951
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ศรชัย พิทยาพฤกษ์

0-2638-5775
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด

สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

0-2205-7000 ext. 4400
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สุวัฒน์ สินสาฎก

0-2611-3558
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด

Sumedh Samant

0-2684-2682
บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อรมงคล ตันติธนาธร

0-2696-0057
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์

0-2658-8855
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มงคล พ่วงเภตรา

0-2648-1111
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐกร ศรีภูไฟ

02-352-5154
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

ยุพาพรรณ พลพรประเสริญ

0-2694-7729
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

0-2635-1700 ext. 481
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)

สุพรรณนา สุวรรณเกิด

0-2617-4972
บล. ทิสโก้ จำกัด

วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล

0-2633-6464
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาศิส ภมรานนท์

0-2659-8317
UBS Securities Singapore Pte. Ltd.

Rachael Tan

+65-6495-2708
Yuanta Securities

ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

0-2009-8071